PARTENERIATE

COOPERARE – RELAŢII – PARTENERIATE

IMG_9179

Foto 1.- Parteneriat cu Liceul “Anghel Saligny” Galați

Cu comunitatea locală am avut o strânsă legătură, precum şi cu primăria, poliţia, biserica, dispensarul comunei. Relaţii de bună colaborare avem şi cu ISJ Galaţi şi CCD.         Colaborare defectuoasă este cu familiile copiilor. Partenerul nostru principal în munca noastră ar trebui să fie familia. Interesul ar trebui să fie de ambele părţi.

S-au identificat nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele umane şi materiale disponibile. A fost informat ISJ, autorităţile locale şi alte instituţii în legătură cu proiectele şi programele derulate în şcoală.

IMG_1754

Foto 2.- Parteneriat cu Poliția Municipiilor Tecuci și Galați

Încheierea protocoalelor de colaborare s-a realizat în scopul asigurării cadrului de organizare a instruirii practice. Au existat şi protocoale de colaborare cu Politia Brăhăşeşti, Primăria Brăhăşeşti, Spitalul Militar Galati, Politia Tecuci, IPJ Galati. În scopul prevenirii violenţei şi a indisciplinei, s-au derulat programe educative cu instituţii de asigurare a ordinii publice şi organisme specializate în prevenirea comportamentelor deviante.

Liderii de sindicat din şcoală au fost consultati în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii; au fost invitati să participe  la sedinţele Consiliului de Administraţie.

S-a avut în vedere organizarea unor întâlniri periodice cu membrii ai comunităţii locale la diferite festivităţi, la orele de dirigenţie, la deschiderea anului şcolar, la acţiuni comune, la întâlniri organizate în mod special,  privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar.