EDUCATIA NE UNESTE

RAPORT  DE ANALIZA “EDUCATIA NE UNESTE”

Aspecte pozitive semnalate:

 • Întroducerea Programului „After- school” , extinderea acestuia;
 • Valorile pe care le construiește proiectul se bazează pe încredere, echitate, solidaritate, eficacitate, autonomia și interesul elevului;
 • Principiile care stau la baza acestei viziuni: centrarea pe elev, colaborarea constantă între domeniul economic și școli cu profil economic;
 • Posibilitatea elevului de a opta pentru un anumit tip de BAC;
 • Viziunea complexă a examenului de bacalaureat;
 • Formarea continuă a profesorilor;
 • Menținerea cadrelor didactice, pe termen lung și mediu;
 • Crearea unei legislații astfel încât familia să fie implicată în viața școlii;
 • Curriculum transdisciplinar;
 • Consilierul de carieră preia din atribuțiile dirigintelui și le recomandă elevilor ce carieră să urmeze;
 • Accent pe activități remediale;
 • Evaluare diferențiată la clasa a XIII-a.
 •  Transferul, in mai mare masura, al autoritatii si responsabilitatii deciziilor la nivelul unitatilor scolare (prin conferirea de atributii consiliilor de administratie si directorilor);
 • Apropierea ofertei scolilor de nevoile si cerintele comunitatii locale (prin structura si componenta consiliilor de administratie ale scolilor);
 • Crearea unei oferte pentru elevii capabili de performanțe deosebite.

Aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune: 

 

 • Lipsa infrastructurii ( lipsa spațiului);
 • Populația școlară în scădere;
 • Lipsa unor programe școlare privind Evaluarea Nationala pentru elevii cu CES;
 • Structurarea sistemului de învățământ pe cicluri de 3 ani îngreunează acomodarea elevilor;
 • Evaluarea cadrelor didactice, a elevilor;
 • Înlocuirea dirigintelui;
 • Remigrația elevilor cu lacune, în special la disciplina limba și literatura română;
 • Lipsa fondurilor pentru dotările școlilor;
 • Lipsa fondurilor pentru burse, premii;
 • Sistemul de predare la clasele IV, V, VI;
 • Mentinerea unui numar ridicat de discipline scolare;
 • ”Curriculumul” la decizia scolii, ca solutie pentru “normele didactice”, in locul raspunsului la preferintele reale ale elevilor;
 •  Declansarea unei preocupări dupa hartii si adeverinte, in locul unei dezvoltarii profesionale cu valoare adaugată ridicată.

 

Recomandări si scenarii de implementare:

 

 • Revizuirea programelor școlare în concordanță cu nevoile elevilor și cu cerințele de pe piața muncii;
 • Competențele lingvistice pentru bacalaureat pot fi evaluate cu note ( revenirea notării);
 • Evaluarea elevilor de la clasele I-III, cu note.
 • Studierea limbii ( gramaticii) în liceu;
 • Programe școlare pentru elevii cu CES și crearea unor subiecte de evaluare finală ( Ev.Nationala, BAC) diferențiată;
 • Definirea clară a probelor de creativitate;
 • Legislație clară în ceea ce privește protejarea profesorului față de agresivitățile elevilor și părinților.

Note generale despre dezbatere:

La dezbaterea asupra viziunii „ Educația ne unește”, din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Brăhășești au participat un număr de 25 cadre didactice.  Cadrele didactice au identificat aspectele pozitive ale acestei viziuni, limitele acesteia si recomandarile privind implementarea viziunii.

 

1 2 3 4