SECRETARIAT

Program de lucru serviciul Secretariat:
Luni-Vineri: 8:00-16:00

Program de lucru cu elevii, părinţii, etc.:
Luni-Miercuri: 9:30-12:00

Joi: 11:00-13:00

Vineri: 9:30-12:00

Proceduri de lucru:
Se va respecta programul de lucru cu publicul;
Documentele se eliberează în baza unei cereri scrise adresate conducerii unităţii de învăţământ;
În funcţie de solicitare, termenul de soluţionare este următorul:
-eliberare adeverinţă elev: 1 zi;
-eliberare foi matricole: 2 zile;
-eliberare adeverinţă absolvire 8 clase: 2 zile;
-eliberare adeverinţe pentru vechimea în muncă sau alte documente care necesită căutare în arhiva unităţii şcolare: 30 zile;
Pentru corectitudinea întocmirii cererilor, vă rugăm să respectaţi modelele de mai jos:

- cerere bursă școlară;

- cerere eliberare diferite documente;

- cerere învoire educație fizică;

- cerere motivare absențe;

- cerere de transfer;