REF

SERVICII EDUCAȚIONALE INTEGRATE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI – CONTRACT POSDRU/162/2.2/S/140080

ref_header

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – FUNDAȚIA ” ROMA EDUCATION FUND”

Școala Gimnazială nr.1 Brăhășești derulează acest proiect pe parcursul anului școlar 2014/2015 destinat cursanților de etnie romă care provin din grupuri dezavantajate. Beneficiarii sunt consiliați și orientați în alegerea unui traseu educațional și profesional adecvat, participă la activități în vederea cresterii nivelului de motivare, a stimei de sine, a relaționării cu alte persoane, dar și a dezvoltării unor abilități de viață. Cursanții au oportunitatea de a primi o subvenție de 200RON pe lună și o bursă de studiu de 45oRON la finalizarea programului.